За нас

Център за подкрепа за личностно развитие,,Маша Белмустакова“ – с. Борован със своята дейност е продължител на установени традиции датиращи от 1985 година т.е.от 37 години. Създаден като Общински пионерски дом, по-късно Обединен детски комплекс, а в настоящият момент – Център за подкрепа за личностно развитие "Маша Белмустакова".

Децата, посещаващи клубовете и формациите на Центъра са около 150, като най-много са желаещите да се включат в клубовете по футбол и народни танци. По-малките избират „Сръчни ръчички“ и „Празничен календар“, както и „История в приказки“ за децата от I до IV клас.

Научете повече

Новини

Коледни подаръци

Децата работещи в различните кръжоци ,клубове и школи на центъра, бяха зарадвани с различни подаръци от наши дарители и спонсори.  &nb

  13.03.2024 11:48
Кръжок ,, Природознание"

Учениците от кръжока приготвят ароматен сапун.

  13.03.2024 11:35