За нас

Център за подкрепа за личностно развитие,,Маша Белмустакова“ – с. Борован със своята дейност е продължител на установени традиции датиращи от 1985 година т.е.от 37 години. Създаден като Общински пионерски дом, по-късно Обединен детски комплекс, а в настоящият момент – Център за подкрепа за личностно развитие "Маша Белмустакова".

Децата, посещаващи клубовете и формациите на Центъра са около 150, като най-много са желаещите да се включат в клубовете по футбол и народни танци. По-малките избират „Сръчни ръчички“ и „Празничен календар“, както и „История в приказки“ за децата от I до IV клас.

Научете повече

Новини

Мартенска работилница В ЦПЛР.

Както всяка година, под патронажа на кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова, се организира работилница за мартецици в центъра. В нея взеха

  28.02.2023 09:57
Коледно тържество и раздаване на подаръци.

Подаръците за децата работещи в клубовете и кръжоците на ЦПЛР ,са осигурени от нашите спонсори и дарители: Сдружение ,,Българска йога асоциация&quo

  23.12.2022 13:55
Нов кабинет в направление ,,Наука"

Много е наложително днес и сега да учим нашите деца на обич към България, за да не угасне светлика на българското, светлика на националната ни памет. Създаването на кабинета , ще даде възможност на децата, да развиват лични заложби и интереси, да се увеличи обема от знания на учениците в тази област и да се формира потребност от общуване с българската история и интерес към нея. В кръжоците , децата ще се запознаят с богатото историческо наследство оцеляло през вековете, ще се докоснат до българските светини, които да събудят любовта към българското и да ги накара да осъзнаят и да се гордеят с произхода си. Наличието на оборудван кабинет за кръжоците ще направи още по-привлекателен процеса на общуване с българската история, ще подпомогне изграждането на творчески личности с по-богата обща култура, ще стимулира въображението и аналитичните възможности на децата. Повишаване интереса на учениците към българската история и литература ,цели да увеличи обема на знания и чрез тях да развие чувството за принадлежност към националната общност, както и да развие собствен критерий и отношение към историческите ,културните и литературните явления от миналото и съвременността.

  20.12.2022 13:20