Новини

Коледни подаръци

Децата работещи в различните кръжоци ,клубове и школи на центъра, бяха зарадвани с различни подаръци от наши дарители и спонсори.  &nb

  13.03.2024 11:48
Кръжок ,, Природознание"

Учениците от кръжока приготвят ароматен сапун.

  13.03.2024 11:35
Кръжоци ,,Сръчни ръчички " и ,,Празничен календар"

Децата от двата кръжока приготвиха ,, Тирамису" с дарените от НФ,, Свети Никола" продукти и зарадваха всички деца от ОУ,, Св.св. Кирил и

  15.03.2023 10:40
Мартенска работилница В ЦПЛР.

Както всяка година, под патронажа на кмета на община Борован инж. Десислава Тодорова, се организира работилница за мартецици в центъра. В нея взеха

  28.02.2023 09:57
Коледно тържество и раздаване на подаръци.

Подаръците за децата работещи в клубовете и кръжоците на ЦПЛР ,са осигурени от нашите спонсори и дарители: Сдружение ,,Българска йога асоциация&quo

  23.12.2022 13:55
Нов кабинет в направление ,,Наука"

Много е наложително днес и сега да учим нашите деца на обич към България, за да не угасне светлика на българското, светлика на националната ни памет. Създаването на кабинета , ще даде възможност на децата, да развиват лични заложби и интереси, да се увеличи обема от знания на учениците в тази област и да се формира потребност от общуване с българската история и интерес към нея. В кръжоците , децата ще се запознаят с богатото историческо наследство оцеляло през вековете, ще се докоснат до българските светини, които да събудят любовта към българското и да ги накара да осъзнаят и да се гордеят с произхода си. Наличието на оборудван кабинет за кръжоците ще направи още по-привлекателен процеса на общуване с българската история, ще подпомогне изграждането на творчески личности с по-богата обща култура, ще стимулира въображението и аналитичните възможности на децата. Повишаване интереса на учениците към българската история и литература ,цели да увеличи обема на знания и чрез тях да развие чувството за принадлежност към националната общност, както и да развие собствен критерий и отношение към историческите ,културните и литературните явления от миналото и съвременността.

  20.12.2022 13:20
Световен ден на толерантността.

Ние от кръжок ,,История в приказки" също го отбелязахме подобаващо!

  20.12.2022 13:14
Клубове по футбол

Обучението по физическо възпитание и спорт , рес

  20.12.2022 12:11
Зала за танци

Обзаведена и оборудвана но НП,,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 на стойност 9069.82 лв

  20.12.2022 11:53
Кръжок ,,История в приказки"

“-  Корените на патриотизма са в историята, в чувството за принадлежност към националната общност.

  20.12.2022 11:45
Кръжок "Природознание"

Малки биолози и химици в нашия кръжок демонстраха знания за температурно разширение, свиване на телата и магнитни свойства. Много интересни бяха заниманията за строежа на атома.Всички се справиха чудесно по темата за електричен ток и ел. вериги

  20.12.2022 10:12