Новини

Нов кабинет в направление ,,Наука"

  20.12.2022 13:20
Нов кабинет в направление ,,Наука\

Нов кабинет е обзаведен и оборудван по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ“ 2022г. на стойност 10315 лв.

         В него ще работят кръжоците ,, Художествено слово" и ,,История в приказки".