Новини

Кръжок "Природознание"

  20.12.2022 10:12
Кръжок \

Основни цели:

- часовете са насочени към формиране и надграждане знанията по Човекът и природата;

- наблягане върху практическите, лабораторни занятия;

- Затвърждаване на знанията и развитие на умения и компетентности.

Задачи:

-увеличаване обема от знания;

-изработване на табла,макети,презентации.