Квалификация на педагогически специалисти

alt

 

Квалификация на педагогически специалисти

Тема1.Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностното развитие на деца и ученици в риск”

Място: Гр.Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7

Период: 15 до 17 юни  2022г.

Начален и краен час - 14.00ч.- 12.30ч.

Наименование на обучителната организация – НЦПКПС

Брой педагогически специалисти - 1

Тема 2.Методи и подходи за работа при хиперактивни деца и ученици с нарушена концентрация на вниманието.      

Място:   Уебинар

Период: 11 юни

Начален и краен час - 9.00ч.- 16.00ч.

Наименование на обучителната организация - РААБЕ България

Брой педагогически специалисти - 1